ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ BRAINOBRAIN

Οι Πανελλήνιοι διαγωνισμοί Brainobrain, διοργανώνονται 1 φορά τον χρόνο και αποτελούν σημαντκό γεγονός. Συμμετέχουν μαθητές από όλα τα κέντρα της Ελλάδας και έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν την πρόοδο τους και το τι έχουν πετύχει μέσω του προγράμματος ΒΟΒ. Πολύ σημαντικό όμως είναι, οτι τα παιδιά, μέσω της συμμετοχής τους, έρχονται σε επαφή με μαθητές από άλλες πόλεις, ξεπερνούν πιθανές προσωπικές φοβίες, συναγωνίζονται, διασκεδάζουν και θέτουν νέους μελλοντικούς στόχους!

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

19 Μαρτίου 2023
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη

1os Πανελλήνιος Διαγωνισμός

26/6/22, Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ