Όραμα και Αποστολή

Το όραμα του Brainobrain είναι να δημιουργήσει τους ηγέτες του μέλλοντος!

Τα παιδιά θα ανακαλύψουν και θα εξοικειωθούν με τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και τις προοπτικές τους και θα μάθουν πώς θα τα χρησιμοποιούν για να πετύχουν αυτό που επιθυμούν στη ζωή τους.

Το Brainobrain εστιάζει στο «ΠΩΣ» και όχι στο «ΓΙΑΤΙ». Για να επιτευχθεί αυτή η ιδιότητα στα παιδιά χρειάζεται χρόνο, αλλά ότι μάθουν θα τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή, κάνοντάς τους πολύ πιο αποτελεσματικούς στην καθημερινότητά τους.

Συνήθως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του μυαλού τους και με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Brainobrain τα παιδιά θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το 15%. Αυτό σημαίνει πως θα έχουν κατά 50% πιο ανεπτυγμένο εγκέφαλο από το μέσο όρο. Πιστεύουμε πως ο συνδυασμός του Άβακα, των τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οπτικής, Ακουστικής και Κιναισθητικής μεθόδου βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παιδιών, τα οποία είναι το Α και το Ω για το μέλλον ολόκληρου του κόσμου.