Μαθαίνοντας με τον Άβακα

Το πρόγραμμα Brainobrain χρησιμοποιεί την εξελιγμένη μορφή του Άβακα ως διαδραστικό εργαλείο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και των δεξιοτήτων των παιδιών.

Τα παδιά μαθαίνουν να κάνουν διάφορες μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, κλπ) καθώς και συνδυασμό αυτών, χρησιμοποιώντας αρχικά τον άβακα. Στην συνέχεια, μαθαίνουν να κάνουν τις πράξεις αυτές, με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, ΧΩΡΙΣ την χρήση άβακα, αλλά νοερά, και χωρίς την χρήση υπολογιστή.

Χρησιμοποιούμε αριθμητικές μεθόδους για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του εγκεφάλου στα παιδιά, συνδυάζοντας τες με διάφορες άλλες δραστηριόητες, μέσα από διαφορετικά μοντέλα μάθησης. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά στη μάθηση, στην κατανόηση αλλά και στη διασκέδαση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο Άβακας με τη σειρά του βοηθά στην ενεργοποίηση της μνήμης, της δημιουργικότητας και της συγκέντρωσης γρηγορότερα και ευκολότερα.

Η Οπτική, Ακουστική και Κιναισθητική Μέθοδος (VAK)

Εξετάζοντας τις μεθόδους μάθησης, διαπιστώνεται ότι ορισμένα παιδιά μαθαίνουν ταχύτερα, ενώ λαμβάνουν πληροφορίες οπτικά, άλλα με ακρόαση και άλλα μέσω αγγίγματος/κίνησης. Υπάρχει ατομική προτίμηση των παιδιών για αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης παρ’ολα αυτά, η πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αν τα παιδιά λάβουν ταυτόχρονα και απομνημονεύσουν τις πληροφορίες που προέρχονται από τα οπτικά, ακουστικά και την κινητικά νευρικά κυκλώματα / αισθήσεις, στον εγκέφαλο, η εκμάθηση και η απομνημόνευσή τους είναι μεγαλύτερη και ταχύτερη, διότι πρόκειται για μεταφορά πληροφοριών από το αριστερό προς το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και συνολική εγκεφαλική δραστηριότητα.

 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο, συνδυάζοντας τη μεθοδολογία VAK, το εργαλείο του Άβακα και την νοερή αριθμητική, το πρόγραμμα Brainobrain αναπτύσσει και προωθεί όλη την ικανότητα του εγκεφάλου να συντονίζει το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο στα παιδιά.

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)

Ο NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) είναι η μελέτη της διαδικασίας σκέψης. Αυξάνοντας την συνειδητοποίηση των λέξεων μας για την δημιουργία σκέψεων, βοηθούμαστε σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων και των στόχων μας. Για τα παιδιά αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, αυτοπεποίθησης, σοφίας, διαχείρισης των πόρων (χρόνος, χώρος, συνθήκες) για την επιτυχή επίτευξη των υψηλότερων στόχων ζωής.

Συναντήσεις Γονέων

Στο Brainobrain πιστεύουμε πως οι γονείς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού τους, εφόσον αποτελούν τους πρώτους δάσκαλους στη ζωή του. Για το λόγο αυτό διοργανώνουμε συναντήσεις με τους γονείς, για να μπορέσουν να εμπλακούν στην πρόοδο των παιδιών τους. Όταν οι γονείς είναι ενήμεροι, μπορούν να συζητήσουν και να μιλήσουν με τα παιδιά τους σχετικά με αυτά του μαθαίνουν, διεγείροντας το μυαλό τους και βοηθώντας τους στο να σκεφτούν και να εκφράσουν τον εαυτό τους. Το ενδιαφέρον που δείχνει ο γονέας αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να ενθουσιάζονται όλο και περισσότερο με τη μάθηση.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων συζητάμε για την πρόοδο/απόδοση του κάθε παιδιού, για τη μεθοδολογία του Brainobrain και τη συστηματική εξάσκηση στο σπίτι, θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε ότι αφορά την ανάπτυξη του παιδιού. Γνωρίζοντας για την πρόοδο και ανάπτυξη των παιδιών τους, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών τους στο σπίτι.